Mercedes-Benz verrijkt regulier MBO-onderwijs met PBL-module Richard Hoogenboom (Summa Automotive): “Studenten zien ineens de samenhang tussen wat ze moeten leren!”

De automotive-sector is volop in beweging. Om ervoor te zorgen dat de sector voorzien blijft van nieuw talent met actuele kennis moeten MBO-opleidingen meebewegen met deze ontwikkelingen. Mercedes-Benz Vans en CENSES lanceren als onderdeel van het landelijke TopClass-programma de unieke module Smart Mobility voor het MBO. Het is Project Based Learning ten voeten uit en dat heeft grote voordelen, weet ook Richard Hoogenboom van Summa Automotive.

Met de Project Based Learning-module Smart Mobility actualiseren Mercedes-Benz en CENSES het onderwijsaanbod voor toekomstige autotechnici. De module heeft een digitale leeromgeving waarin theorie, opdrachten en trainingen een plek krijgen. Daarnaast stelt Mercedes-Benz elektrische bestelwagens, presentatiemateriaal, trainingsmateriaal en e-assessments beschikbaar. Onderwijsdeskundigen en technisch trainers passen het trainingsmateriaal afkomstig van de fabrikant aan op het MBO. Het materiaal is merk-overstijgend, waardoor studenten de verworven competenties ook op andere merken kunnen toepassen.

Zelf miniatuur maken

Alle opdrachten, trainingen en theorie die worden aangeboden zijn actueel, betekenisvol en uit de praktijk gegrepen. Zo moeten studenten zelfstandig een demo van een elektrische miniatuur bestelbus maken en leren ze veilig te werken aan een elektrische bestelwagen. Met dit soort opdrachten worden ze geprikkeld zélf regie te nemen in hun leerproces.

Dichterbij bedrijfsleven

Smart Mobility is bij wijze van pilot nu op vijf scholen gelanceerd: Summa, MBO Rijnland, Noorderpoort, Aventus en Horizon College. Richard Hoogenboom is Teamleider bij Summa Automotive en was vanaf de start van de module betrokken.

“Bij Summa willen we een aantrekkelijk curriculum bieden en de afstand tot het bedrijfsleven verkleinen. Bij CENSES weten ze wel raad met die wensen. De PBL-module die zij samen met Mercedes-Benz vormgaven, is precies wat wij nodig hebben.”

‘Ontkaveling’

Project Based Learning zorgt voor ‘ontkaveling’ van onze vakken. Dat zit zo. Tot voor kort hadden onze studenten een rooster met allerlei losse onderdelen. Een uurtje elektrotechniek, een vak Engels, een theorieles motorvoertuigtechniek. Ze moesten een werkstuk maken, huiswerk doen, een proefwerk maken maar hadden eigenlijk geen idee welke puzzel ze aan het oplossen waren. Door de leerstof op te hangen aan een project, weten ze duidelijker waar ze naartoe werken en wordt de onderlinge samenhang tussen alles wat ze leren zichtbaar.”

Écht onderwijs

“Onze docenten leggen de randjes van de puzzel neer, de studenten vullen ‘m verder in. We roosteren niet meer, we plannen. De studenten weten wanneer ze op school moeten zijn en alle lessen zijn ondersteunend aan het project waar ze aan werken. Het doel is helder, de weg ernaartoe plaveien ze zelf. Mercedes-Benz voorziet ons van actuele kennis maar ook materieel, trainingsmateriaal en contact met dealers. Zo kunnen onze studenten werken met échte materie. We staan in verbinding met het bedrijfsleven!”